Obavy před návštěvou psychoterapeuta

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Obavy před návštěvou psychoterapeuta a často kladené otázky

Návštěva psychoterapeuta je v mnoha případech spojena s přemáháním a nejistotou. Svěřit se cizímu člověku je těžké, i když je to odborník. Pojďme se podívat na otázky, které si klienti před návštěvou psychoterapie kladou.

Kdo a kdy může navštívit psychoterapeuta?

Objednat se na psychoterapii může kdokoliv. Často klient není ve svém životě s někým spokojen anebo se chce někam posunout. Obecně lze říci, že čím dříve se k psychoterapeutovi objednáte, tím lépe. Dřívější návštěva může zmírnit rozvoj problému a omezit počet sezení, které musíte navštívit pro jeho vyřešení. Část psychoterapeutů pracuje ve zdravotnictví a část mimo něj, pro návštěvu psychoterapeuta pracujícího na pojišťovnu budete potřebovat doporučení od lékaře. Soukromá praxe je na tom lépe, žádné doporučení není třeba a bývá z hlediska volných termínu dostupnější.

Co mohu od psychoterapie očekávat?

Psychoterapie je o tom, co si do ní klient přinese. Ačkoliv to zní jako klišé, obzvláště v nedirektivní terapii je klientovi věnován větší prostor. Co si klienti přináší? Častou zakázkou bývá úleva, dosažení vnitřního klidu nebo emoční stability. Toho všeho lze v rámci psychoterapie dosáhnout.

Jak psychoterapie probíhá?

Psychoterapie je prostorem pro sdílení. Jako nedirektivní psychoterapeut lidi nevyslýchám ani nehodnotím, co si klienti myslím. Poskytuji klientovi možnost probrat cokoliv, co ho aktuálně tíží. V psychoterapii neexistují žádná tabu, klient může mluvit o všem, co nechce v hlavě nosit jako závaží. Využíváním PCA přístupu se snažím, aby byl náš rozhovor příjemný a přirozený a netlačit klienta do využívání psychoterapeutických technik, které by ho přiváděly do rozpaků. Největším nástrojem psychoterapie je psychoterapeutický rozhovor, který poskytuje možnost pozastavit se u vlastního prožívání a v bezpečném prostřední si ho prozkoumat. Na problémy nejste sami a terapeut pomáhá, abyste se v nich neztratili.

S jakými problémy můžu za psychoterapeutem přijít?

Problémů, se kterými lze navštívit psychoterapeuta je značné množství. Obracejí se na mě klienti, kteří mají problémy se sebevědomím, úzkostí i depresí. S klienty rovněž často řeším jejich vztahové problémy. Terapie může pomoci i těm, kteří se vyrovnávají s traumatem anebo ztrátou.

Jak dlouho bude psychoterapie trvat?

Individuální sezení trvá zpravidla 50 minut, tato sezení se zpravidla opakují, dokud je to nutné. Velmi záleží na tom, co od psychoterapie očekáváte. Někdo se přichází vypovídat a stačí mu momentální úleva, někdo jiný přichází změnit svoje strategie zvládání stresu nebo měnit z dětství naučené vzorce chování, které celý život používal. Obecně po úvodním setkání preferuji závazek alespoň k pěti sezením, o bližších očekáváních si spolu můžeme blíže promluvit na úvodním sezení.

Jak často budu muset k psychoterapeutovi chodit?

Doba návštěv psychoterapeuta je individuální. Pro nejlepší výsledky je nejlepší neztratit s psychoterapeutem kontakt, to znamená docházet jednou týdně. Část klientů dochází jednou za dva týdny. Po zlepší potíží není neobvyklé, že mě klienti vyhledají při návratu potíží i po delším čase.

Proč psychoterapie funguje?

Podle Carla Rogerse má každý člověk potenciál k rozvoji a učení po celý život. Terapie poskytuje prostor věnovat se sám sobě, zabývat se vlastními problémy v bezpečném prostředí a učit se vlastními silami zvládat potíže nebo se jim vyhnout a naplňovat svůj potenciál.

V čem se liší psychoterapie od rozhovoru s přáteli?

Udržovat si dobré mezilidské vztahy je důležité, mohou představovat jeden z podstatných zdrojů psychické odolnosti. Pokud máte přátele, kterým důvěřujete, vyslechnou Vás a podrží Vás v nouzi, je to skvělé. Bohužel ne vždy mají lidé kolem nás kapacitu anebo schopnost zajistit ty podmínky pro rozvoj. V rozhovoru s přáteli máme tendenci je příliš nezatěžovat, vyhnout se problematickým a ohrožujícím informacím, které by mohly přátelství ohrozit a narušit vzájemný vztah. Psychoterapie má oproti rozhovoru s přáteli významnou výhodu v povinnosti mlčenlivosti terapeuta a souvisejícími etickými zásadami.

Proč mám za psychoterapii platit?

Pokud máte možnost získat k bezplatné psychoterapii, určitě Vás od ní nebudu odrazovat, i přes delší čekací lhůty, záznamy ve zdravotní dokumentaci, je to dobrá služba. Bohužel úroveň péče o duševní zdraví je v České republice nízká, náklady na ní představují cca 0,5 % rozpočtu zdravotních pojišťoven a lékaři psychoterapii předepisují jen v omezené míře (situace je podobná např. s obezitologií, která přijímá častěji lidi s přidruženými zdravotními potížemi, a zbytek je nucen vyhledat péči nutričního terapeuta).

Psychoterapie představuje investici do sebe a věřím, že vzhledem k možnosti zlepšení vlastního života není cena vysoká. Proč platit u soukromého psychoterapeuta? Důvodem mohou být právě kratší objednací lhůty a možnost včasného řešení problémů. V privátní praxi rovněž nejsem povinen vést dokumentaci a mohu lépe plánovat využití vlastního času i s ohledem na zlepšování kvality služeb.