Pozor na nadměrné přemýšlení, způsobuje depresi

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Pozor na nadměrné přemýšlení, způsobuje depresi

Věděli jste, že podle psychologických studií má průměrný člověk 6 200 myšlenek denně? Víme však, že ne všechny myšlenky jsou stejné. Některé jsou užitečné a zdravé, zatímco jiné jsou drsné a nezdravé. Ještě horší je, že když se nezdravými myšlenkami přeháníme, hrozí nám psychické stavy, jako je například deprese. Jak ale můžeme poznat, zda nás naše myšlenky ohrožují? Pojďme se podívat na to, jak může vaše nadměrné přemýšlení vést k depresivním stavům.

Trápíte se problémy, místo abyste hledali řešení

Trápí vás problém, který se děje právě teď, něco, co se stalo v minulosti, nebo něco, co očekáváte v budoucnosti? Je přirozené přemýšlet o situacích, které se nás dotýkají, ale měli bychom zaměřit svou pozornost na hledání řešení. Pokud se opakovaně zabýváte špatnými výsledky, emocionálním strádáním nebo tím, jak se věci vymykají vaší kontrole, jedná se o nezdravé přežívání. Studie ukazují, že lidé s depresí tvrdí, že o problémech přemýšlejí, aby jim lépe porozuměli. Když však své myšlenky skutečně vysloví nahlas, je zřejmé, že přežvykují stále stejné negativní emoce bez jakéhokoli skutečného cíle. Až tedy budete příště přemýšlet o nějakém problému, zeptejte se sami sebe, zda je to produktivní starost, nebo je to jen starost pro starost?

Přemýšlíte o své vlastní náladě

Když máte špatnou náladu, jak se s ní vyrovnáváte? Mezi zdravé způsoby patří trávení času s ostatními, rozptýlení se nějakým koníčkem nebo pochopení příčiny, abyste jí mohli v budoucnu předejít. Nezdravé je však přemýšlet o vlastní špatné náladě a jejích důsledcích. To znamená přemýšlet o tom, zda to bude vypadat špatně před ostatními, zda dnes něco stihnete nebo jak dlouho mohou emoce trvat. Hloubání nad negativními emocemi může vyvolat ještě negativnější emoce, vymknout se kontrole a vystavit vás riziku deprese. Až tedy budete mít příště špatnou náladu, snažte se neuvěznit ve stejném emočním stavu tím, že se jím budete zabývat.

Zabýváte se svými osobními nedostatky

Kdybych vás požádal, abyste si představili své ideální já, jak moc se podobá vašemu současnému já? Inspirovalo vás toto srovnání k většímu úsilí, nebo vás spíše odradilo a bylo negativní? Sebepoznání je velmi užitečná dovednost, kterou je třeba procvičovat, protože nám pomáhá přemýšlet o našich činech a zlepšovat se. Zabývat se pouze svými nedostatky však může vést k nadměrné sebekritice a negativnímu pocitu ze sebe sama. Výzkumy ukazují, že když si uvědomíme cíle, které se nám nepodařilo splnit, normy, kterých nedosahujeme, a chyby, kterých jsme se dopustili, pociťujeme úzkost a potřebu úniku. Pokud na tyto věci neustále myslíme, mohou tyto pocity přerůst v depresi a potřeba úniku může přerůst v myšlenky na sebepoškozování nebo dokonce sebevraždu. Až si tedy příště uvědomíte své nedostatky, zkuste se zamyslet také nad svými silnými stránkami.

Myslíte si, že budoucnost je beznadějná

Máte velkou naději do budoucna? Jak jsme již zmínili, přemýšlení o problémech nebo osobních nedostatcích je zdravé, pokud směřuje ke zlepšení. Lidé s depresí však obvykle mají pocit, že naděje do budoucna neexistuje a zlepšení je nemožné. Zabývají se myšlenkou, že situace je pevně daná, vše je mimo jejich kontrolu a oni budou navždy chybovat. Netřeba dodávat, že myšlenka, že se nikdy nic nezlepší, způsobí jen další a další selhávání, čímž se problém ještě zhorší. Až se tedy příště budete potýkat s problémy, najděte důvody, proč doufat v dobrý výsledek, nebo přesměrujte svou pozornost na jiné problémy, kde můžete něco změnit.

Zabýváte se metaproblémy

Když už jsme probrali negativní myšlení, které vám může způsobit depresi, pojďme se posunout o další úroveň výš. Jak moc se zabýváte vlastním negativním myšlením? Výzkumy ukazují, že lidé s depresí se věnují nejen nezdravému prožívání, ale také přežvykují své vlastní negativní prožívání. Pokaždé, když se přistihnou, že přemýšlejí negativně nebo nezdravě, odsuzují se za přehnané přemýšlení, dělají si starosti o své vlastní myšlenkové vzorce a mají pocit, že jejich mysl je odsouzena k zániku. K původním negativním myšlenkám se přidává další přežvykování, které prohlubuje problém a prohlubuje depresi. Až si tedy příště všimnete, že přemýšlíte negativně, pokuste se s tím vypořádat, aniž byste se za to příliš přísně soudili.