Pozor na varovné signály sebevražedného jednání

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Pozor na varovné signály sebevražedného jednání

Máte obavy, že váš blízký může mít sebevražedné sklony? Všimli jste si, že se po bolestivé události chovají zcela jinak než obvykle?

Slova a jednání osoby mohou napovědět, že je v tísni a uvažuje o sebevraždě. Pojďme se ponořit do některých varovných příznaků sebevraždy, které byste neměli ignorovat.

Užívání drog nebo alkoholu

Všimli jste si někdy, že váš blízký od smrti rodičů každý den hltá láhev alkoholu? Nebo jste někdy slyšeli příběh své dobré kamarádky, která zneužívá drogy, aby se vyrovnala s každodenním životem?

Zneužívání drog nebo alkoholu je varovným příznakem sebevraždy. Existuje více důvodů, proč lidé začali užívat drogy, například kvůli pocitu potěšení, otupení svých pocitů, zlepšení výkonnosti nebo výhradně ze zvědavosti a pod tlakem vrstevníků. Psychologové v studiích dovodily, že poruchy způsobené užíváním návykových látek spojeny se zvýšeným relativním rizikem sebevraždy u žen a mužů ve všech kategoriích, přičemž relativní riziko u žen bylo vyšší.

Návštěvy nebo telefonáty na rozloučenou

Navštívil vás někdy blízký člověk, který se s vámi chtěl rozloučit? Možná, že když vás váš blízký navštíví, z ničeho nic vás požádá o odpuštění. Možná, že jejich způsob rozloučení může být nepřímý, kdy s vámi možná cestují na místo, které jste oba chtěli navštívit. Pokud tedy zjistíte, že vás váš milovaný člověk navštěvuje a náhle vám volá na rozloučenou, mělo by vás to upozornit na to, že váš milovaný člověk uvažuje o sebevraždě.

Mluví o tom, že je pro všechny přítěží

Když se bavíte se svými blízkými, svěřují se vám s tím, že jsou pro všechny přítěží? Bez ohledu na to, kolik pozitivních věcí a komplimentů jim dáváte, stále mají pocit, že jejich existence způsobuje ostatním problémy. Protože si myslí, že jejich stav je příliš emočně náročný, věří, že by všem bylo lépe bez nich.

Izolování se

Všimli jste si, že se vaši blízcí příliš izolují? Vždy odmítnou, kdykoli je požádáte, aby se k vám připojili při nějaké venkovní aktivitě. Připadá vám to dost zvláštní, protože normálně by to byli oni, kdo by na pozvání kývli. Tento pocit izolace je silně spojen se sebevražedným chováním.

Extrémní výkyvy nálad

Střídá se váš blízký často z extrémně šťastné nálady do extrémně depresivní?

Někdy se může cítit smutný, zatímco jindy se může cítit šťastný. Je to zcela normální. Pokud nedovolíte, aby změny nálad do značné míry narušovaly váš každodenní život, jsou obecně považovány za zdravé. Naproti tomu pokud vaši blízcí trpí rychlými změnami nálad, může to znamenat, že mají sebevražedné sklony.

Příliš málo nebo příliš mnoho spánku

Všímáte si změn ve spánkovém režimu svých blízkých? Spánkový režim někoho se mění, když má deprese nebo sebevražedné sklony. Sebevrah může spát více než obvykle, sotva vstane z postele. Kvůli nespavosti zůstávají vzhůru do všech hodin a druhý den jsou v důsledku toho unavení.

Závěr

Pokud někdo, koho znáte, vykazuje některý z těchto příznaků, nejste bezmocní, abyste něco udělali. Lidé se mohou obávat, že když se jich zeptají na sebevraždu, vnutí jim tuto myšlenku do hlavy. Pokud však někomu dáte najevo, že vám na něm záleží, nepřimějete ho, aby na sebevraždu pomyslel. Poskytnutí možnosti vyjádřit své pocity lidem se sebevražednými sklony může zmírnit osamělost a nahromaděné negativní pocity a zabránit sebevražedným pokusům.

Pokud zjistíte, že vy nebo vaši blízcí vykazují takové příznaky, obraťte se na psychologa a neváhejte také využit některý z akutních prostředků pomoci, jako je například centrum intervence na telefonním čísle 284 016 666, které slouží také jako linka pro osoby ohrožené sebevražedným jednáním.

Kategorie: Psychické strasti