Psychoterapie hrazená pojišťovnou v Praze?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Psychoterapie hrazená pojišťovnou v Praze?

Mnoho klientů hledajících pomoc psychoterapeuta primárně hledá terapii, která by byla hrazená zdravotní pojišťovnou. Mnoho lékařských oborů dostupných je v České republice dostupných zdarma a bez větších čekacích lhůt, mezi tyto obory patří i například sporná homeopatie. U psychoterapie je však situace zvláště neutěšená. Na velké množství zájemců o psychoterapii existuje jen velmi malé množství psychoterapeutů působících ve zdravotnictví. Kromě překážek vstupu do této profese je jedním z hlavních důvodů chování veřejných zdravotních pojišťoven, které neuzavírají dostatečné množství smluv se soukromými subjekty (výdaje na psychoterapii se pohybují v řádu desetin rozpočtů).  Na 100 tisíc obyvatel v ČR připadá pouhých 7 psychoterapeutů, kteří mají smlouvu s pojišťovnou. Situace bývá lepší v menších městech, v Praze, Brně, Ostravě a rovněž ve většině krajských měst však situace kritická, přestože obzvláště s příchodem celosvětové pandemie narostl pocit osob s psychickými problémy.

Zvážení šancí

Před hledáním terapeuta je na místě zvážit, jak moc jsou Vaše potíže vážné. Pokud trpíte psychotickým onemocněním jako je například schizofrenie, jsou šance na nalezení terapeuta poměrně dobré. Podobně dobrá dostupnost panuje u léčby závislosti, zejména těch drogových. V ostatní případech to nemusí být lehké a je tak na místě, abyste si dobře vymezili, co od psychoterapeuta očekáváte.

Hledání psychoterapeuta

Při hledání je prvním krokem zjištění své zdravotní pojišťovny, v ČR existuje 7 zdravotních pojišťoven (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, RBP, zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda) jimiž poskytovaná úroveň péče je různá. Pojišťovna totiž rozhoduje o tom, v jaké míře bude pro její klienty zdravotní péče dostupná a uzavírá smlouvy s jednotlivými psychology.

Dalším krokem je pak hledání samotného psychoterapeuta. Pokud do vyhledávače zadáte psychoterapeut jméno pojišťovny a město, kde psychologa hledáte, čeká Vás pravděpodobně zklamání, protože jen malé množství psychologů ze zdravotnictví má vlastní webové stránky. Vzhledem k enormnímu zájmu o jejich služby to totiž není nutné. Není však nutné ztrácet hlavu, většina zdravotních pojišťoven má na svých webových stránkách uveden seznam specialistů, se kterými smluvně spolupracuje. Další specialisty (zejména ty, se kterými byla smlouva uzavřena nově) je možné zjistit dotazem na zdravotní pojišťovnu. Zde doporučuji dotaz formulovat raději písemně než telefonicky, zajistíte si totiž kontrolu aktuální kartotéky uzavřených smluv a šance, že Vám bude doporučen terapeut s volnými termíny je vyšší.

Následujícím krokem je dotázání se u konkrétního specialisty, zda má volnou kapacitu. Připravte si k ruce telefon a pevné nervy. Pokud Vám daný specialista telefon nezvedá, je vhodné ho kontaktovat jej v jiný čas, zpravidla totiž voláte přímo konkrétnímu psychologovi, nikoliv zdravotní sestřičce nebo asistentce provádějící rezervaci. Pokud Vám termín přidělí, následuje čekání v řádech měsíců v závislosti na lokalitě. Bohužel dostupnější péče v České republice zatím z veřejného zdravotního pojištění poskytována není, to je ostatně důvod, proč mnoho klientů volí návštěvu soukromé terapeutické praxe.