Psychoterapie zaměřená na člověka

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Psychoterapie zaměřená na člověka

Mysl každého člověka je jedinečná. Od toho, jak zpracovává informace, vnímá svět, až po svou osobnost. Nikdo z nás není úplně stejný. Proto existuje několik forem psychologického poradenství a psychoterapie. Na někoho může fungovat jeden přístup, zatímco na někoho jiný ne. A to právě kvůli naší jedinečnosti. Je důležité najít jednu metodu, která bude pro daného člověka fungovat, a nesnažit se vnutit hranatý kolík do kulaté díry. Hledání vhodného psychoterapeuta tak může být časově náročné. Jedno z forem psychoterapie je psychoterapie zaměřená na člověka (PCA psychoterapie).

Co je psychoterapie zaměřená na člověka?

Jedná se o humanistický přístup, který se zabývá tím, jak jednotlivci vnímají sami sebe, a nikoli tím, jak je může analyzovat poradce prostřednictvím podvědomých myšlenek nebo představ. Díky tomu může člověk dosáhnout svého plného potenciálu a stát se svým pravým já, což se označuje jako sebeaktualizace.

Jejím zakladatelem byl ve 40. letech 20. století americký psycholog Carl Rogers. Chtěl, aby se poradenství zaměřilo na člověka, který se soustředí na prožívání sebe sama klientem, na rozdíl od toho, aby mu poradce vnucoval své odborné znalosti a říkal mu, co má dělat nebo co je s ním špatně.

Je klasifikován jako jeden z nejvlivnějších a nejzásadnějších terapeutických postupů a v moderní psychoterapii se stále uplatňuje téměř univerzálně (včetně využití psychoterapeuty v jiných směrech).

Klíčové pojmy a principy poradenství zaměřeného na člověka

Aby tato metoda fungovala, musí být nastaveno bezpečné prostředí, protože ho vede klient, nikoli poradce. Pro syrovou otevřenost, pohodlí a osobní růst je třeba odstranit emocionální a fyzické ohrožení. Proto existují klíčové koncepty a zásady, které podporují podmínky, o nichž se věří, že pomáhají dosáhnout tohoto prostředí, zejména v terapeutické místnosti.

Tyto tři klíčové koncepty poradenství zaměřeného na člověka jsou:

  • Empatické porozumění: poradce se snaží pochopit klientův úhel pohledu.
  • Kongruence: poradce je skutečným člověkem
  • Bezpodmínečný pozitivní přístup: poradce je nehodnotící

K čemu se používá poradenství zaměřené na člověka?

Poradenství zaměřené na osobu je vhodnější pro klienty, kteří dávají přednost svobodě mluvit o svých problémech v podpůrném a facilitativním prostředí. Spíše než postupovat podle direktivnějšího, strukturovaného přístupu se specifickými technikami. Je ideální pro jedince, kteří jsou motivováni sebepoznáním a pracují na řešení svých problémů.

Během poradenského sezení zaměřeného na člověka bude terapeut zaměřený na člověka podporovat klienty, aby na sezení přinesli své vlastní problémy. Celé poradenské sezení zde vede klient namísto poradce.

Poradenství zaměřené na člověka je díky svému individuálnímu přístupu flexibilní formou terapie. Proto se používá k léčbě několika problémů nebo stavů, jako např:

Výhody psychoterapie a poradenství zaměřeného na člověka

Model psychoterapie zaměřené na člověka nabízí bezpečné a uklidňující prostředí a posiluje postavení klientů. Mohou pochopit, jak jejich zkušenosti ovlivnily to, jak se cítí, a podniknout kroky k pozitivní změně.

Zde jsou některé z jedinečných výhod, které poradenství zaměřené na člověka nabízí oproti jiným modelům:

  • lepší porozumění svému ideálnímu já a skutečnému já

  • dosažení lepšího sebeporozumění a uvědomění si sebe sama

  • uvolnění pocitů nejistoty a viny

  • větší schopnost důvěřovat sobě samému

  • rozvíjet zdravější vztahy

  • zaznamenat zlepšení v sebevyjádření

  • povzbuzuje klienta k tomu, aby myslel v přítomném čase.