S čím se lidé obrací na psychologa?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

S čím se lidé obrací na psychologa?

Vyhledat pomoc psychologa je není snadné. Na rozdíl od západního světa je u nás psychoterapie stále novinkou, a zatímco psychodiagnostika a testování se stalo součástí mnoha výběrových řízení, psychoterapie je často stigmatizována.

Na psychologa se lidé obrací ve třech hlavních oblastech, jedná se o poruchy, problémy se vztahy a oblast osobního růstu.

Poruchy a problémy

Porucha je pojem, který říká, že něco je špatně. Často se jedná o situace, kdy jedinec ví, že nemůže fungovat dál tak, jak byl zvyklý, buď v důsledku jednorázové události, která jeho život zasáhla anebo v důsledku postupného zhoršení.

Úzkostné poruchy

Častou oblastí pro návštěvu psychoterapeuta bývají tzv. úzkostné poruchy (např. panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, agorafobie, sociální fobie, specifická fobie anebo smíšená depresivně-úzkostná porucha), které jsou spojeny se silným tělesným prožitkem v obávaných situací, ať už se jedná o bušení srdce, třes, nemožnost se nadechnout nebo problémy s vystupováním před cizími lidmi. Úzkostné poruchy mohou být spojeny jak s konkrétními, tak s neurčitými situacemi.

Poruchy emocionality

Mezi další poruchy patří poruchy spojené s emocemi (např. depresivní porucha, bipolárně afektivní porucha), jedná se o situace, kdy některá emoce přerůstá naše možnosti se s ní vypořádat, takovou emocí může být smutek, vztek lítost pocity zmaru a marnosti nebo beznaděj. Rovněž mohou být vychýlené i pozitivní emoce, které se projeví v manických epizodách.

Vztahy

Další oblastí, která může být pro člověka příliš náročná, jsou vztahy. Lidé nejsou jednodušší a občas bývá složité se v nich vyznat. S psychologem lze řešit potíže nejrůznějšího charakteru v oblasti partnerských, manželských i kamarádských vztahů. Časté jsou pocity nejistoty, nepříjemné pronásledování minulostí, trápení se současným nefunkčním vztahem, ale i otázky týkající se budoucnosti jednotlivce v oblasti mezilidských vztahů.

Osobní růst

Poslední oblastí je osobní růst. S růstem komplexnosti světa kolem nás přichází i existenciální témata. Myšlenky a pocity hledání sama sebe, svého místa ve společnosti a formování vlastního života. Práce na sobě v oblasti duševního rozvoje anebo třeba možnost ujasnit si některé věci, které vznikly v důsledku vypětí spojeného s podnikáním, na které současné opory v našem životě nemusí stačit.