Seznam nejčastěji řešených problémů v psychoterapii

Publikoval Mgr. Jaroslav Král v

Seznam nejčastěji řešených problémů v psychoterapii

Existuje množství problémů, které přivádí lidi k psychoterapeutovi, pojďme se podívat na seznam častých problémů, strastí a životních událostí, které mohou být takovým důvodem. Může se jednat o:

 • Problémů v partnerském živote, ztráty důvěry s partnerem a vyrovnání s nevěrou
 • Problémy v mezilidských vztazích
 • Problémy s vlastní impulzivitou, nestálostí a zvládáním agrese
 • Úzkostí a strachem při kontaktu s jinými lidmi a sociální fobií
 • Nízkou sebedůvěrou a problémy s nalézáním vlastních silných stránek
 • Problémy s intimitou v rámci mezilidských vztahů včetně partnerských
 • Nevyřešenou traumatickou událostí (šikana, sexuální zneužití, flashbacky po autonehodě)
 • Depresí, ztrátou životní motivace, problémy s hledáním životního smyslu
 • Fobickými stavy (klaustrofobie, agorafobie a jiné)
 • Problémy s panickými stavy a panickými atakami
 • Závislostí na alkoholu, gamblingu nebo jiných činnostech poskytující dočasné uspokojení jako je nakupování
 • Psychosomatickými potížemi