Jaké existují druhy psychoterapie?

Jaké existují druhy psychoterapie? Metody moderní psychoterapie vycházejí z teoretických rámců jednotlivých směrů. Existuje jich celá řada a každá z nich se používá na odlišný typ problémů. Následující rozdělení vám může poskytnout základní vhled do problematiky. Základní rozdělení Psychoterapeutické techniky vycházejí z teoretických rámců prakticky tří základních proudů, a to: Číst více…

Podle čeho si vybrat psychoterapeuta?

Podle čeho si vybrat psychoterapeuta? Psychoterapii nabízí mnoho odborníků a bohužel i neodborníků. Při výběru se zajímejte, zda má psychoterapeut absolvované vysokoškolské vzdělání v psychologii. Druhou informací je terapeutických směr, ve kterém psychoterapeut působí. Já působím například ve směru PCA (person centered approach), který vychází z díla Carla Rogerse a označuje se Číst více…

Co je to Gestalt psychoterapie?

Co je to Gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie podobně jako terapie zaměřená na klienta patří mezi humanistické psychoterapeutické směry. Gestalt psychoterapie vychází z představy, že osoby jsou otevřeným systémem provázaným se svým okolím, jejichž cílem je sjednocení pocitů, rozumu a tělesných prožitků. Jako zakladatel Gestalt psychoterapie bývá označován Fritz Perls, můžeme Číst více…

Terapie zaměřená na člověka (rogeriánská terapie)

Terapie zaměřená na člověka (rogeriánská terapie) Psychoterapii zaměřenou na člověka založil Carl Rogers ve 40. letech 20. století. Tento typ terapie se odklonil od tradičního modelu terapeuta jako odborníka a místo toho se posunul k nedirektivnímu, empatickému přístupu, který posiluje a motivuje klienta v terapeutickém procesu. Terapie vychází z Rogersova Číst více…

Adlerovská psychologie a psychoterapie

Adlerovská psychologie a psychoterapie Adlerovská psychologie a psychoterapie byla založena Alfredem Adlerem (1870-1937). Alfred Adler, historicky vlivný psychiatr, začal na počátku 20. století zaměřovat pozornost filozofického světa na relativně nové myšlenky. Domníval se, že je nezbytné důkladně se seznámit se sociálním kontextem člověka zkoumáním faktorů, jako je pořadí narození, životní Číst více…

Co je psychoterapie?

Co je psychoterapie? Terapie, nazývaná také psychoterapie nebo psychologické poradenství, je proces setkávání s terapeutem za účelem řešení problematického chování, přesvědčení, pocitů, vztahových problémů anebo somatických reakcí (pocitů v těle). Zahájení terapie může být velkým krokem k tomu, abyste se stali co nejzdravější verzí sebe sama a žili co nejlépe Číst více…