Individuální anebo párová psychoterapie

Jaké jsou rozdíly mezi individuální a párovou psychoterapií? V rámci psychologické péče v České republice existuje široké spektrum služeb. Základní rozlišení služeb je podle počtu osob, které se psychoterapie účastní. Vztahové problémy lze řešit individuální i párovou formou. Individuální psychoterapie Mezi nejčastější způsoby vedení psychoterapie, spojené již se jménem Sigmunda Číst více…