Jak být dobrým kamarádem?

Jak být dobrým kamarádem? Přátelství je jedním z nejzásadnějších a nejformativnějších vztahů, které si kdy můžete vybudovat. Vaši přátelé nejsou svázáni příbuzenskými vazbami, ale jsou to lidé, které jste si vybrali ke sdílení zážitků. Přátelé vám poskytují pocit sounáležitosti, který přesahuje rodinné vztahy. Vaši přátelé jsou první skupinou lidí mimo Číst více…