Jak probíhá první setkání s psychoterapeutem?

Jak probíhá první setkání s psychoterapeutem? Součástí úvodního setkání je zpravidla úvodní představení a seznámení s prací psychoterapeuta. Dále se zaměřujeme na důvod, proč hledáte psychologickou pomoc. Dalším krokem je pak formulace zakázky (některé psychologické směry používají termín kontrakt), který představuje bližší upřesnění formy a cílů, ke kterým má psychoterapie směřovat. Číst více…

Jak funguje krizová intervence?

Co je to krizová intervence? Krizová intervence představuje krátkodobou psychologickou pomoc, která je zpravidla akutní a jednorázová a týkající se aktuální náročné situace. Pro koho je krizová intervence určena? Akutní krizová intervence je určena pro osoby v krizi. Jedná se například o lidi vyrovnávající se se ztrátou blízké osoby anebo Číst více…

Kdo je psychoterapeut

Kdo je to psychoterapeut? Psychoterapie je činnost zaměřená na zlepšení duševního stavu. Psychoterapie využívá pro léčbu psychologické prostředky. Provádí ji proto nejčastěji psycholog s jednooborovým magisterským vzděláním. V určitých oblastech, kde je psychoterapie využívána podpůrně ji může poskytovat i vysokoškolsky vzděláná osoba humanitního nebo sociálního zaměření, která si v této Číst více…