Jak funguje PCA v psychoterapii

Jak funguje PCA v psychoterapii Při individuálních setkáních klienty pracuji v rámci Rogersova Přístupu zaměřeného na člověka (PCA), jedná se o nedirektivní rogeriánskou psychoterapii. V rámci tohoto přístupu jde především o vytvoření bezpečného terapeutického vztahu, který je založený na důvěře, respektu, porozumění, přijetí a opravdovosti vůči klientovi. Díky tomuto přístupu a Číst více…