Úzkost a deprese

Publikoval Mgr. Jaroslav Král v

Úzkost a deprese

Jako psychoterapeut si více než jiní všímám lidí kolem sebe. Úzkost a deprese jsou běžné jevy. Kamkoliv jdu, nacházím je. Často, byť ne zcela záměrně, sleduji konverzační vzory, řeč těla a jinou neverbální komunikaci jako je proxemika. Častou odpovědí na otázku, „jak se máš?“ je „jsem ve stresu“, „jsem přetížen“ anebo „je toho na mě moc“. Tazatel pak popíše, že má také podobné problémy.

S moderním životním stylem jsme stále více ve spěchu, stres se vkrádá do našich dní a stáváme se vysoce vytíženými, ba dokonce přetíženými. Co se děje, pokud v tomto režimu fungujeme příliš dlouho? Jedním z možných následků je vznik nějaké úrovně úzkosti anebo deprese. Zatímco obavy, které jsou součástí běžného života, protože jsou zvládnutelné a dočasné, chronická úzkost je věc jiná a často představuje první krůček k duševním problémům.

Cesta k depresi

Chronická úzkost může být způsobena osobní zkušeností, dědičností anebo kombinací obou těchto faktorů. Příčina, na kterou bych se chtěl zaměřit je chronický stres (dlouhodobě trvající stres). Být ve stresu bez možnosti oddechu po dlouhý čas vede k tomu, že kontrola obav a úzkostných myšlenek je stále těžší, což vede v začarovaném kruhu a k většímu množství obav a úzkostí. Postupem času může jedinec začít pociťovat i fyzické příznaky, jako je bolest hlavy anebo potíže s trávením. Častým příznakem úzkostných stavů jsou také problémy se spánkem, které pak dále přispívají k zvýšení úzkosti.

Pokud se s obavami a úzkostí setkáváme po dobu delší než šest měsíců a související oblasti zasahují více než dvě oblasti, může se stát, že dojde k rozvoji generalizované úzkostné poruchy. Její součástí nutně nemusí být panické ataky, ani fobické stavy, ale i ty se mohou často rozvíjet.

Generalizovaná úzkostná porucha pak může vést k rozvoji deprese, kdy dochází ke ztrátě naděje, že se život jednotlivce může zlepšit.

Jak se cítit lépe

Ve úzkostném stavu může být náročné cítit, že člověk není na všechno sám a že není bezmocný. Existují způsoby, jak zvládat fyzické symptomy, jako jsou dechová cvičení nebo praktikování technik mindfulness. Pokud Vám tyto techniky nezabírají, může pomoci psychoterapie.

Pokud se rozhodnete pro návštěvu psychoterapeuta, můžeme spolu hledat zdroje problémů, které k Vaší chronické úzkosti vedou a zároveň posilovat dobré zdroje pozitivní energie ve Vašem životě, ze kterých můžete čerpat.