Ztráta a truchlení

Publikoval Mgr. Jaroslav Král v

Ztráta a truchlení

Často si ztrátu a truchlení dáváme do souvislosti s milovanou osobou, ať už jde o partnera, dítě, rodiče nebo dobrého kamaráda. Existují ale i další ztráty, které mohou narušit duševní pohodu, jedná se o ztrátu zaměstnání, vztahu, domácího mazlíčka anebo dítěte při opuštění rodinného hnízda. Také tyto ztráty mohou vést k truchlení.

V moderní době je chápání ztrát a truchlení odsunuto na vedlejší kolej. Nevíme, co říci, pokud potkáme někoho, kdo truchlí a slova, která v rámci komunikace s takovou osobou říkáme mohou být často necitlivá. Nerozumíme procesu truchlení a často docházíme k neporozumění jiných nebo sobě. Pocity osamění, nepochopení a smutku ke ztrátě patří, ať už jde o ztrátu v důsledku smrti mazlíčka, nečekaného potratu anebo sebevraždy blízké osoby, přesto se nám často mohou zdát „nenormální“.

Úkoly v rámci truchlení

Pokud se chceme zdravým způsobem vyrovnat se ztrátou, existují 4 úkoly, kterými si musíme projít a které nemůžeme přeskočit.

Prvním z nich je akceptace ztráty. Ať už jde o ztrátu osoby, věci, investice nebo čehokoliv jiného, bude nezbytné akceptovat, že co je ztraceno nelze získat zpět.

Druhým úkolem je vyrovnání se s bolestí, ztráta bývá někdy tak drastická, že je vedle emočních projevů doprovázena prožíváním silné fyzické bolesti, může také přerůst v úzkostné stavy anebo panické ataky.

Třetím úkolem v rámci truchlení je hledání životní cesty po ztrátě. Může se jednat o akceptování nutnosti být sám anebo rozvíjení nových aktivit a navazování dalších vztahů.

Čtvrtým úkolem je, pro některé možná poněkud paradoxní, návrat ke ztrátě. Nelze popřít, že ztráta nastala, zároveň je však nutné akceptovat proč nás natolik bolí a uchovat si ztrátu v paměti.

Při všech těchto úkolech může pomoci psychoterapeut jako naslouchající osoba, před kterou si všechny úkoly postupně projdete. V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat.