Zdravé anebo toxické přátelství – jak poznat rozdíl?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Zdravé anebo toxické přátelství - jak poznat rozdíl?

Přátelé mohou dělat chyby, to je normální v každém mezilidském vztahu. Problém začíná, když se váš kamarád vůči vám chová podezřívavě a bezohledně. Když vám přátelství přestane připadat jako jedna z dobrých věcí ve vašem životě, tehdy možná budete muset zhodnotit jeho udržitelnost a zdravost.

Zdravé přátelství je většinou založeno na důvěře, respektu, štědrosti a podpoře. Toxické přátelství je plné duševního zmatku, vyčerpání, hádkách, zklamání a nedůvěře. Ačkoli je snazší toxické přátelství definovat, není vždy snadné ho v reálném životě rozpoznat. Protože nezdravé chování je nenápadnější, vkrádá se do dynamiky přátelství a stává se jeho vládnoucím principem.

Ačkoli ne všechna toxická přátelství jsou stejná, mají určité podobnosti a bylo by pro vás velmi přínosné zaujmout objektivní, pozorný pohled a zhodnotit vaše přátelství a posoudit, zda je vaše přátelství zdravé, či nikoli.

Vzájemnost

Zdravé přátelství má stejnou míru dávání a braní. Jsou pružná, protože někdy dáváte více nebo berete více, když je to nutné, ale stejně jako na váze je nakonec a pravidelně dosahováno rovnováhy. Nemáte pocit, že byste byli přátelstvím ochuzeni.

U toxických přátelství se vám stává, že většinou iniciujete textové konverzace, protože váš kamarád se s vámi nebaví, pokud nezačnete vy? Vyžaduje to z vaší strany hodně emoční práce? Takové chování ve vás může zanechat pocit, že jste využíváni, protože jste vždy schopni pomoci, ale váš kamarád vám to neoplácí. Pokud je to více než pár případů, není to pro vaše přátelství příliš udržitelné.

Komunikace

Zdravé přátelství vás nenutí přemýšlet, co říct na to, že nezvedáte telefon, když vám kamarád volá. Domluvíte se, že si budete povídat, nebo si prostě napíšete, kdykoli to půjde, aniž byste na sebe nějak tlačili. Ve vaší komunikaci je volně plynoucí prvek.

Stává se vám, že vám kamarádka volá a píše vám nepřetržitě během dne a pravidelně? Spěchá na vás s odpověďmi a hází flintu do žita, když to neuděláte, kdy chce ? Pokud se váš kamarád chová obsedantně potřebně, jako partner, který potřebuje vaši pozornost 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, a vy cítíte úzkost a strach, když se vám rozsvítí telefon, protože si myslíte, že je to on, možná budete muset stanovit nějaké hranice.

Příjemně strávený čas?

Ve zdravém přátelství chápete, že jste oba zaneprázdnění lidé s vlastními jedinečnými životy a ne vždy budete mít čas na to, abyste si vyrazili, ale naplánujete si výlety nebo vzájemnou návštěvu. Jste vděční za čas toho druhého, protože víte, že na něj nemáte nárok.

Pokud se přistihnete, že oslavujete zrušené plány nebo lžete, abyste se nemuseli vidět, může se jednat o toxické přátelství. Vyžadují vaši pozornost a dělají věci jen kvůli sobě? Stýkat se s někým, kdo vám psychicky nevyhovuje, může mít za následek úzkost, bolesti hlavy a žaludku, protože vám to připadá jako vyčerpávající povinnost.

Soutěživost a soupeřivost

Dobří kamarádi chtějí vidět úspěch svého nejlepšího kamaráda. Je to inspirující a vy jim to prostě přejete, protože si to zaslouží. V přátelství může být i zdravá míra soutěživosti, ale přesto chcete, aby vaši přátelé vyhráli, a nemáte vůči nim žádnou zášť. Žárlivost je občas normální.

V nezdravých přátelstvích spolu vy nebo váš přítel neustále soupeříte, abyste ukázali, že máte lepší práci, partnera nebo koníčka. Nechcete vidět, že ten druhý v něčem uspěl. V extrémních případech se může stát, že vy nebo váš kamarád začnete jeden druhého kopírovat, například určité fráze nebo kusy oblečení. Dochází k vysoké míře žárlivosti a srovnávání.

Pochybnost záměrech svých kamarádů

Zdravé přátelství má na srdci vaše nejlepší zájmy, i když není dokonalé. Dobrý kamarád vám může neúmyslně ublížit, i když jeho úmysly byly dobré, ale upřímně se vám omlouvá. Máte také interní vtipy a zároveň víte, které „vtipy“ nikdy neříkat, protože jsou škodlivé a zbytečné.

Toxičtí přátelé vás nutí pochybovat o jejich záměrech vůči vám. „Škádlí“ vás a urážejí, způsobují, že se cítíte špatně, a vyvíjejí na vás nátlak do věcí, o kterých vědí, že pro vás nejsou dobré. Neustále se cítíte jimi zklamáni a vaše rozdílné morální kompasy ve vás vyvolávají pocit podezřívavosti vůči nim. To je znamení, že ve vašem přátelství není něco v pořádku.

Nadměrná kritičnost

Zdravé přátelství je upřímné a někdy vám přítel řekne věci, které nechcete slyšet, bez ohledu na to, jak upřímný je. Je to konstruktivní kritika. Oslavují však vaše vítězství a neodsuzují vás za vaše chyby.

Toxičtí přátelé jsou hyperkritičtí. Neblahopřejí vám, neustále vám připomínají vaše neúspěchy a používají je proti vám. Nevadí jim, že vás ztrapňují, a necítí se špatně, když vás zklamou. Jsou iracionální a rádi vás shazují, aby se cítili nad vámi nadřazeni.

Ignorace hranic ve vztahu

Ve zdravém přátelství je respekt normální nutnou věcí. Tím, že máte hranice, dáváte najevo, že jste samostatné bytosti, ale přesto jste propojeni respektujícím a zdravým způsobem. Navzájem si nasloucháte a v určitých případech rozšiřujete empatii, což vytváří nebo prohlubuje vaše spojení.

Toxičtí přátelé vám nikdy doopravdy nenaslouchají, jen čekají, až budou moci znovu promluvit. Nerespektují vaše hranice a prostor a místo toho ve vás vzbudí pocit, že jste zlí nebo blázniví, protože si stanovujete hranice. Monopolizují si konverzaci a vždy najdou způsob, jak z ní udělat téma pro sebe.

Žárlení na ostatní kamarády

Dobří kamarádi vědí, že máte i jiné přátele, a jsou ochotni obejít vaše plány se skupinou podle toho, co je třeba udělat. Nepřerušují váš čas s nimi.

Toxičtí přátelé obviňují vaše ostatní přátele, když s nimi nechcete trávit čas nebo když jim nezvedáte telefon. Budou je často kritizovat. Budou se vás snažit od nich izolovat manipulačními taktikami typu „jsi můj jediný opravdový přítel“ a „jsi jediný člověk, který mě chápe“ a „proč se mnou nechceš trávit čas? Trávíš všechen čas s ostatními kamarády “ . Budou se snažit monopolizovat si čas s vámi a lhát, pokud budou muset nebo jen chtít.

Důvěra a pochybnosti

Zdravé přátelství je postaveno na důvěře, protože pokud svému kamarádovi nedůvěřujete, jaký to má smysl? Tyto typy přátel přebírají odpovědnost za své činy a případné chyby, které vám způsobily újmu a trápení.

Toxičtí přátelé se odklánějí a nepřijímají odpovědnost za spoušť, kterou mohou ve vašem životě napáchat. Lžou nebo upravují informace, aby vás zmátli a vystresovali. Ze svých činů obviňují vás i všechny ostatní. V jejich blízkosti se cítíte nestabilně, jako by z vás vysávali energii. Máte pocit, že ve vašem přátelství není něco v pořádku, protože když jste v jejich blízkosti, cítíte se mimo, jako by vám něco chybělo. Možná se vám zamlží mozek nebo začne trpět vaše sebeúcta, protože se tolik odhadujete.

Toto není konečný seznam zdravých versus toxických přátelství, a proto je důležité, abyste si o tom udělali další průzkum. Požádat o pohled někoho zvenčí může být velkou pomocí, protože je to obvykle objektivní pohled. Pomoci může i inventura událostí, které se v rámci přátelství staly, a toho, jak se cítíte, je skvělým ukazatelem jakéhokoli chování, které je třeba řešit. Pokud se vás týká některá z těchto charakteristik, máte možnost se s odbornou pomocí a časem změnit a růst. Přehodnocení přátelství a jeho zdraví je důležité pro všechny zúčastněné a neměli byste mít pocit selhání, pokud se rozhodnete stanovit a prosadit hranice, pokud jste byli zdeptáni, dělat další kompromisy nebo nakonec muset přátelství ukončit. Jedinou konstantou je změna a ta není vždy špatná.