Depersonalizace a derealizace – jaký je mezi nimi rozdíl?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Depersonalizace a derealizace - jaký je mezi nimi rozdíl?

Depersonalizace i derealizace jsou děsivé zážitky, které se mohou jevit podobně. Pocit ztráty kontaktu se sebou samým nebo se světem může být neuvěřitelně obtížný a ztěžovat plnění úkolů. Abychom lépe pochopili rozdíly mezi depersonalizací a derealizací, budeme v tomto článku obě tyto situace porovnávat.

Depersonalizace

Depersonalizace je popisována jako zážitek, kdy se cítíte odděleni sami od sebe. Můžete mít pocit, že jste ve snu nebo že nejste skuteční. Můžete se také cítit vznášející se a otupělí vůči okolnímu světu Mezi další příznaky patří např:

  • Vidíte předměty jako zkreslené; buď větší, nebo menší, než ve skutečnosti jsou, zejména části vlastního těla.

  • Chybějící emocionální spojení s vašimi vzpomínkami

  • Ztráta kontroly nad fyzickými pohyby

  • Úzkost a pocit paniky

Depersonalizace jako celek se zabývá odtržením od vaší osoby a ovlivňuje to, jak vnímáte sami sebe ve svém okolí.

Derealizace

Derealizace je zážitek, kdy se cítíte odtrženi od svého okolí. Můžete mít pocit, že vaše okolí není skutečné a je jako ve snu. Můžete mít také pocit, že realita je falešná nebo že žijete ve filmu. Mezi další příznaky patří např:

  • Pocit mlhavosti

  • Na svět se díváte „zvenčí“

  • Všechno vám připadá divné, včetně zvuků a toho, co vidíte

  • Čas je pokřivený

Derealizace může způsobit, že vám svět kolem vás připadá cizí a že ztrácíte rozum.

V čem jsou si podobné?

Obecně platí, že lidé zažívají prvky derealizace i depersonalizace současně. Někdo však může pociťovat odtažitost od sebe sama, zatímco jiný člověk se bude cítit více odtažitý od svého okolí. Obojí zahrnuje pocit odloučenosti a pocit falešnosti nebo snovosti. Obojí může ztěžovat zpracování okolí a narušovat schopnost fungovat. Obě poruchy mají tendenci se rozvíjet v pozdějším období dospívání až rané dospělosti a mohou se vyskytovat spolu s jinými duševními poruchami.

V čem se liší?

Depersonalizace se týká spíše pocitu odtržení od sebe sama, zatímco derealizace se týká pocitu odtržení od okolí. Při depersonalizaci můžete mít pocit, že jste odpojeni sami od sebe, ale vaše okolí zůstává relativně stejné. Derealizace naproti tomu může způsobit, že se vaše okolí cítí odloučené spíše než vy sami. I když mají obě tyto metody podobné účinky, oblasti, na které se zaměřují, se liší.

Získání pomoci psychologa

I když se u mnoha lidí objeví prvky depersonalizace, derealizace nebo obojího, nepovažuje se to za problém, dokud to nezačne narušovat vaši schopnost fungovat. Pokud máte pocit, že vaše příznaky narušují kvalitu vašeho života, měli byste se obrátit na psychologa.