On-line psychologické poradenství a psychoterapie

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

On-line psychologické poradenství a psychoterapie

Podobně jako jiní psychoterapeuti mám k vedení psychoterapie on-line četné výhrady. Jako Rogerián si zakládám na upřímnosti vůči klientům a tyto výhrady se jím snažím otevřeně sdělit. Bohužel jsou klienti, kteří se nachází v situaci, kdy z mnoha důvodů připadá v úvahu pouze vedení psychoterapie on-line anebo žádná psychoterapie. On-line lze poskytovat různě, skupinové terapie lze vést přes Zoom, zatímco individuální psychoterapii lze poskytnout přes videohovor skrze Skype anebo WhatsApp, ve velmi omezené míře lze psychoterapeutickou podporu poskytnout i skrze e-mailovou komunikaci s klientem.

On-line poskytování služeb má pro klienta nesporné výhody: dostupnost, větší anonymita i pocit bezpečí, větší možnosti výběru psychoterapeuta a výhodu časové úspory. Klient se může rozhodnout, zda sezení absolvuje u sebe doma, v kanceláři anebo jiném bezpečném místě. Stejně tak jsou součástí on-line přístupu časové výhody, kdy odpadá dojíždění na psychoterapii a díky tomu lze rovněž psychoterapii lépe naplánovat. Za největší výhodu ovšem považuji možnost většího výběru terapeuta, obzvláště v menších městech jsou totiž klienti často odkázaní na psychoterapeuta, jehož styl práce anebo osoba jim nemusí vyhovovat. Psychoterapie probíhá s člověkem, u kterého záleží často na věku, pohlaví, životních zkušenostech, postojích a mnoha dalších faktorech a když chcete mít dobrého terapeuta, je dobré si najít někoho, s kým si sednete.

Mezi nevýhody patří požadavky na připojení, které však už dnes díky pokrytí internetem nejsou zas tak zásadním problémem. Těžce popsatelnou nevýhodou je absence „osobna“ silná u lidí, kteří často pracují on-line nebo tráví čas ve velmi stresujícím prostředí anebo náročných mezilidských vztazích, kteří mohou náhle pociťovat, že to není ono. Z pohledu psychoterapeuta vnímám jako zásadní absenci verbálních i neverbálních signálů, na straně klienta. Nejen, že webkamera zpravidla zabírá pouze obličej a není tak možné sledovat posturologii klienta, ale díky kompresi chybí třeba i plný tón hlasu, či se díky prodlevám prodlužují odezvy jako je jemný úsměv, který je jinak pravidelnou součástí sezení. Ačkoliv existují studie, které neshledaly významné rozdíly, máme já i mnozí mí kolegové pocit, že v on-line psychoterapii chybí i něco dalšího, v důsledku čehož nelze jít s klientem více do hloubky a k jádru jeho problémů. O co se jedná se však dozvíme pouze z dalšího výzkumu v této oblasti.

Co říci závěrem? Pokud to jde, doporučuji klientům vyhledávat osobní setkání. Pokud to nelze, hledejte psychoterapii, která Vám bude absenci osobního kontaktu kompenzovat v jiné přidané hodnotě jako je nižší cena anebo možnost výběru psychoterapeuta, který Vám sedne.