Deprese

Publikoval Mgr. Jaroslav Král v

Deprese

Jistým způsobem to známe všichni. Ten stav, kdy vše kolem nás zešedne, najednou se nic nezdá důležité, a pochmurná nálada nás natolik vtáhne do sebe, že téměř nevnímáme, co se děje kolem. Mírnou formu depresivních stavů jistě zažil každý z nás, obvykle nejpozději po pár týdnech ustane a jedeme dál. Skutečná deprese je však něco jiného. Je to nemoc, kterou rozhodně není radno podceňovat ani bagatelizovat, a k jejímu úspěšnému vyléčení si již bez zásahu odborníka neporadíme.

Deprese jako nemoc – má tyto příznaky:

  • Trvalý pocit beznaděje a vymizení štěstí, úzkost, neschopnost prožívat radost, pocit marnosti a neschopnosti se soustředit. Trvalá, poměrně výrazná únava, zároveň však nespavost a neschopnost se uvolnit a odpočinout si.
  • Je to dlouhodobý stav, ne pouze přechodné nastavení mysli. Může trvat několik měsíců, ale i let, a k jejímu vymizení se bez zásahu psychiatra nebo psychoterapeuta neobejdeme. Čím dříve takového odborníka navštívíme, tím lépe a tím rychlejší bude efekt.
  • Obvykle se projevuje tzv. ranní depresí – to znamená, že na nás nespadne deka až během dne, ale už se s pochmurnou náladou probudíme.
  • Čím vážnější je stav, tím více se akcentují i fyzické obtíže. Typické jsou zejména bolesti bederní páteře a pocit tíhy na hrudi. Postupně dochází ke ztrátě chuti k pohybu, a tím pádem i k tuhnutí svalstva, zhoršování krevního oběhu a může se objevit celá řada doprovodných onemocnění.
  • V krajních případech si depresivní pacient již není schopen sám ani dojít na záchod nebo se najíst. To často končí i ztrátou zaměstnání a vede k nutnosti sociálního zásahu.

Z lékařského hlediska k depresi dochází často vlivem poklesu hladiny jistých chemických látek v mozku, tzv. neurotransmiterů, a poruchou jejich funkce. Proto je efektivní léčbou jejich dodání prostřednictvím antidepresiv. Léčba farmaky však nemusí a neměla by být jediným způsobem léčby. Tabletky sice dodají organismu chybějící látky, ale nevyřeší původní obtíže pacienta, kvůli kterým u něj deprese vznikla. Proto je i v případě klinicky diagnostikované deprese nezbytná současná léčba farmakoterapií a psychoterapií, aby došlo k trvalé úpravě obtíží pacienta. Psychoterapeuta je vhodné pravidelně navštěvovat a společně s ním najít individuální léčebnou cestu ze škály prostředků psychoterapie. V dnešní době se u pacientů trpících depresí s úspěchem zapojuje i léčba prací, arteterapie, muzikoterapie či hipoterapie. Klasická individuální psychoterpaie je však základ.

Z hlediska motivace k pohybu je vhodné při léčbě deprese také zapojit zpočátku vedle psychoterapie také nenáročné aktivity typu protahování a jóga, a až později pacienta zapojit do společnosti prostřednictvím např. míčových her. Opětovná socializace je velmi důležitým krokem ke znovuvytvoření samostatnosti a nezávislosti pacienta. I po úplném vyléčení je vhodné nadále navštěvovat jednotlivá sezení, aby se zabránilo návratu nemoci.