Jak rozpoznat sebevražedné myšlenky od deprese?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Jak rozpoznat sebevražedné myšlenky od deprese?

Deprese je často vstupní branou k sebevražedným myšlenkám a sklonům. Někdy mohou být příznaky deprese také známkami sebevražedných myšlenek. Ne vždy je to však pravda. Ve skutečnosti můžete mít depresi nebo depresivní epizody se sebevražednými myšlenkami nebo bez nich.

Jak tedy můžete rozlišit mezi tím, že máte depresi bez sebevražedných myšlenek, a depresí se sebevražednými myšlenkami?

Beznaděj a nedostatek optimismu

Psychologické studie zjistily, že existuje rozdíl ve struktuře příznaků mezi depresí, která není sebevražedná, a sebevražednou depresí. Zjistili dva klíčové příznaky: beznaděj a nedostatek optimismu.

V subškálách obecné úzkosti a anhedonické deprese byly beznaděj a nedostatek optimismu spojeny s depresí ve skupině se sebevražednými myšlenkami, zatímco nespokojenost a necítění se živě byly spojeny s depresí ve skupině bez sebevražedných myšlenek.

Pokud vy nebo někdo z vašich blízkých trpí beznadějí a nedostatkem optimismu namísto nespokojenosti a necítí se čile, může to být znamení, že někdo má sebevražedné sklony.

Pokusil se již dříve o sebevraždu

Když si vyhledáte informace o sebevraždě, všimnete si, že jednou z hlavních věcí, o které všichni odborníci při hledání příznaků sebevraždy hovoří, je, že se dotyčná osoba již dříve pokusila o sebevraždu.

Pokud se to stalo, je velká pravděpodobnost, že se to stane znovu, protože nyní je jejich mozek naprogramován tak, aby v tom hledal útěchu, a může se to také stát, pokud osoba nepodstupuje žádný druh psychoterapie nebo léčby.

Vyhrožování sebevraždou nebo mluvení o tom, že chce zemřít

Vyhorožování sebevraždou nebo mluvení o tom, že chce zemřít, mnoho podob, např:

  • „Chci se zabít“ nebo „Chystám se spáchat sebevraždu“

  • Dávání náznaků, jako například: „Už se mnou nebude dlouho problém,“ nebo „Pokud se mi něco stane, chci, abyste věděli, ….“

  • Rozdávání oblíbených věcí a vyhazování důležitých věcí

  • Náhlé rozveselení po období deprese

  • Vyjadřování bizarních myšlenek

  • Napsání jednoho nebo více dopisů na rozloučenou

Může se také objevit extrémní posedlost nebo fixace na smrt. U dětí to může mít podobu mluvení nebo žertování o sebevraždě, zaujetí smrtí/násilím; televizí, filmy, kresbami, knihami, při hře, hudbou s depresivní tématikou.

Pokusil se o sebepoškozování nebo rizikovou činnost

Obvykle, když je někdo v depresi, má málo energie, což znamená, že se necítí dobře na to, aby dělal mnoho věcí, jako jsou domácí práce nebo chození ven.

Pokud však vy nebo někdo z vašich blízkých vykazuje známky toho, že se začíná věnovat rizikovým aktivitám nebo zvyšuje rizikovost aktivit, na kterých se již podílí, jako je alkohol, užívání drog, nebezpečný sex, vyhledávání vysokých míst, sebepoškozující chování (řezání, pálení), může to být znamení, že někdo má sebevražedné sklony.

Rozdává cenné věci

Lidé mají obvykle citové pouto k věcem, které vlastní nebo si je koupili. Tato náklonnost znamená, že jim na věci nějakým způsobem záleží, což je přiměje k tomu, aby se o ni starali, dokud toho nebudou schopni.

Toto citové pouto se přeruší, když má někdo sebevražedné sklony, protože si zvnitřní, že už není hoden se o věc nebo věci starat, a protože ví, že už se o věc nebo věci nebude moci starat, protože tu nebude.

Pokud se vy nebo někdo z vašich blízkých začne náhle nebo nezvykle vzdávat cenných věcí, může to být znamení, že má někdo sebevražedné sklony, a ne jen depresi, takže tomu věnujte velkou pozornost.

Připravuje si cestu pro odchod

Dokonce i za normálních okolností, jako je podnikání nebo daně, má mnoho lidí tendenci snažit se uspořádat své záležitosti. Pokud jde o životní pojištění nebo pojištění pro případ smrti, je to většinou stejné, protože lidé ve skutečnosti neočekávají nebo neplánují v dohledné době zemřít. Popravdě řečeno, nikdo si to ani moc nepřeje. Jediný případ, kdy si někdo udělá pořádek ve svých záležitostech, je, když tuší nebo ví, že zemře, například někdo s nevyléčitelnou nemocí nebo ve vyšším věku.

Pokud si tedy vy nebo někdo z vašich známých začíná připravovat své záležitosti a nechává vše v právním pořádku, může to být znamení, že má někdo sklony k sebevraždě.

Osoba si začíná dávat do pořádku své osobní záležitosti, může to zahrnovat návštěvy přátel a rodinných příslušníků, rozdávání osobních věcí, sepisování závěti a úklid svého pokoje nebo domu. Často si osoba vyhledá na internetu způsoby, jak zemřít, nebo si koupí zbraň. Někteří lidé před pokusem o sebevraždu napíší dopis.

Dalšími příznaky, které nejsou tak zřejmé a které by mohly být zaměněny se samotnou depresí, jsou změny osobnosti, vzhledu, spánku a stravovacích návyků; prožití traumatu, životní krize, ztráta zájmu o věci, které měli rádi, odtahování se od přátel a rodiny, nezájem o osobní vzhled, nuda atd.

Pamatujte, že ne každý, kdo trpí depresí, musí mít nutně sebevražedné sklony, a ne každý vykazuje všechny výše uvedené příznaky. Proto je nejlepší se dotyčné osoby zeptat, abyste věděli, zda má depresi nebo sebevražedné myšlenky, pokud máte nějaké podezření. Pokud se tato osoba chová nevyzpytatelně nebo se pokusila ublížit sama sobě, nebojte se vyhledat pomoc psychologa nebo specializovaných linek a zařízení.