7 způsobů, jak ukrýt svou depresi

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

7 způsobů, jak ukrýt svou depresi

Deprese je známá jako tichý zabiják, protože způsobuje člověku mnoho bolesti, ale pro lidi navenek je takřka neviditelná, zejména pokud ji člověk dobře skrývá. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že depresí na celém světě trpí 264 milionů lidí. Protože jako společnost máme stále určitý názor na to, jak deprese vypadá nebo jak by měla vypadat, není pro lidi, kteří jí trpí, tak těžké ji dobře skrývat.

Příkladem toho, co napomáhá tomu, aby se deprese snadněji skrývala, jsou její méně známé atypické příznaky. Těmito příznaky jsou únava, změna hmotnosti a chuti k jídlu, nevysvětlitelná fyzická bolest a problémy se soustředěním, pamětí a únavou mozku. Vzhledem k tomu, že atypické příznaky jsou méně rozšířené než klasické příznaky, jako je trvalý smutek, ztráta zájmu o věci, na kterých vám záleží, a častý pláč, mohou být považovány spíše za tělesné než duševní onemocnění.

Existují různé důvody, proč lidé svou depresi skrývají. Mohou se stydět a obávat se negativních důsledků, které s sebou odhalení jejich poruchy nese. Existuje nedůvěra v současnou podobu psychiatrické péče a lidé nechtějí z jakéhokoli důvodu užívat antidepresiva. Někdy je lékaři jejich porucha považována za neexistující, protože mají základní potřeby, a proto „nemají proč být v depresi“. Tyto pocity jsou pro trpící také odrazující a brání jim vedle léčby vyhledat i psychologickou pomoc.

Pojďme se podívat na 7 způsobů, jak lidé skrývají svou depresi před okolním světem.

Používání smíchu a humoru

Smích při depresi je léčivý a hojivý. Cítíte se lehčí, šťastnější a odpoutaní od svých obvyklých pocitů prázdnoty, protože když jste v depresi, obvykle necítíte nic nebo dokonce cítíte všechno najednou, ale smích vám uleví.

Lidé v depresi používají humor jako obranný mechanismus a předstírají před okolím, že jsou šťastní. Dělání vtipů a rozesmívání lidí odvádí pozornost okolí od toho, aby vidělo, že se nesmějí spolu s nimi nebo že se hroutí. Nemůžete být v depresi, když se smějete, že?

Izolace a výmluvy

„Nemůžu přijít, jsem nemocný.“ Pokud zjistíte, že vaše kamarádka neustále uvádí chabé výmluvy, proč nepřijít, možná skrývá svou depresi. Ale neberte si to osobně. Depresivní porucha bere lidem chuť dělat věci, které máte rádi, a být mezi lidmi, takže se schovávají.

Lidé v depresi jsou na sebe přísní a někdy je pro ně nemožné vstát z postele a zanedbávají základní hygienické návyky. Přísně se posuzujeme a srovnáváme s ostatními a někdy si vymýšlí důmyslné výmluvy, aby se nemuseli stýkat s lidmi, protože pak by neměli jak schovat své těžké a tíživé emoce, se kterými často nechtějí být někomu na obtíž.

Alkohol a zneužívání návykových látek

Lidé trpící depresí musí více přemýšlet o tom, jak se cítit dobře, než lidé bez ní. To může znamenat, že se denně uchylují k alkoholu a jiným látkám, které mění náladu. Rozhodně to má potenciál přerůst v závislost a zničit život jim samotným i jejich okolí. Nadměrné užívání alkoholu se může vyskytovat současně s depresí zejména u žen.

Ty se účastní užívání alkoholu a návykových látek, aby otupily svou bolest a realitu toho, co se jim honí hlavou. Ve svém vlastním bytí se mohou cítit jako ve vězení a tyto „užitečné“ mechanismy zvládání zmírňují jejich bolest, zvyšují jejich náladu a dočasně je odstraňují z jejich trápení.

Být veselý ve společnosti

Na rozdíl od bodu o izolaci jsou někteří lidé s depresí ve skutečnosti společensky aktivní, ať už online díky své přítomnosti na sociálních sítích, nebo v reálném životě se svými cizími lidmi, rodinou a přáteli. Jsou jako sluneční paprsek a působí docela spokojeně a společensky. Chválí lidi a je s nimi legrace.

Většinou je to neupřímné, i když věřím, že ti, kteří to dělají, mohou být skutečně společenští a rádi se pohybují mezi lidmi, jen mají trápení, které je nutí být ještě veselejší a zářivější, aby vyvážili a zakryli případnou temnotu a beznaděj. Sami se občas svému hraní uvěření, nelze přece mít depresi, když se usmíváte, ne?

Vztek

Zajímavým faktem v tom, jak se deprese u lidí projevuje, že muži jsou obvykle agresivnější a mají nemístný hněv, zatímco jsou v depresi, zatímco ženy mají větší sklon projevovat smutek a jsou uzavřené. To však není pevně dáno, protože lidé jsou složitější a mohou samozřejmě skrývat mnoho věcí, včetně duševní nemoci.

Hněv je dalším obranným mechanismem, který lidé v depresi používají, aby se uzavřeli před ostatními lidmi. Vytváří mezi nimi a ostatními odstup, aby neviděli, že pod hněvem se skrývá smutek. Tím, že se chováte naštvaně, vás lidé nechávají na pokoji, protože nikdo nechce jednat s lidskou sopkou, která často vybuchuje.

Skrývají své trápení tím, že pomáhají jiným

Vnitřní svět člověka v depresi je na nic. Je to opravdu hrozné. Je v něm spousta trápení a člověk se cítí jako v pasti. Mohou se tedy skrývat tím, že veškerou svou pozornost odvrátí od bolesti tím, že se rozptýlí vnějším světem a zaměří se na okolí.

Budou ochotně k dispozici pro pomoc lidem kolem sebe nebo i úplně cizím lidem. Budou se soustředit na cokoli, jen ne na sebe, protože vnitřní bolest a zmatek je příliš velký na to, aby ho unesli. Budou si vytvářet nekonečné seznamy úkolů a vnoří se do života druhých, aby nemuseli čelit vlastním negativním myšlenkám a pocitům. To je další způsob, jak se odpoutat od své deprese, protože tím, že jsou tak štědří ke svému času, energii a dokonce i financím, se svým způsobem stávají někým jiným.

Minimalizace bolesti a odvracení se od ní

Lidé s depresí často říkají „jsem v pořádku“ nebo „je mi fajn“ jako společenskou zdvořilost při nezávazné konverzaci. Ne vždy je to pravda, ale ve skutečnosti nemáme kapacitu na to, abychom věděli víc, zejména s ohledem na to, jak jsme zaneprázdnění.

Lidé, kteří skrývají svou depresi, si spoustu věcí nechávají pro sebe, takže říkat „jsem v pohodě“, i když tomu tak není, je běžná praxe, jak se od své bolesti odklonit a zabránit lidem, aby se na něco dál ptali. Ve skutečnosti to jejich duševní stav ještě zhoršuje, protože lžou spíše sami sobě než druhému člověku.