Zármutek

Publikoval Mgr. Jaroslav Král v

Zármutek

Zármutek alias smutek je subjektivní velmi nepříjemný pocit beznaděje a lítosti. Je to emoce, která vyvstane v těžkých životních situacích, které již z našeho pohledu nemají žádné řešení. Je to reakce na tragickou zkušenost, na něco, co již nevrátíme a neovlivníme. Příkladem může být ztráta milované osoby, rozvod rodičů, ztráta obydlí či zaměstnání.

Projevy zármutku

  • Bledost, uplakanost, pokles krevního tlaku a srdeční frekvence.
  • Typické držení těla – skleslá a dopředu posazená ramena, ukloněná hlava, ohnutá záda, protáhlý obličej.
  • Ztráta chuti k pohybu, typická jsou dlouhá „zamrznutí“ v určité poloze, nespavost.
  • Ztráta chuti k jídlu.

Určitou míru zármutku zažívá někdy každý. Může se však překlenout do vážnějšího stavu, kdy už je na místě zásah psychoterapeuta. Řeč je o tzv. komplikovaném zármutku, který již spadá do sféry odborníka a neměl by být podceňován. Tento těžký, komplikovaný zármutek časem může plynule přejít do deprese, alkoholismu, závislosti.

Kdy zvážit návštěvu psychoterapeuta?

  • Trvá-li zármutek již více než půl roku.
  • Pokud kvůli zármutku nejste schopni vykonávat běžné denní povinnosti nebo chodit do práce.
  • Pokud nejste schopni jíst či spát.

Jak vám může psychoterapeut pomoci? Především vás naučí vnímat proces truchlení jako proces adaptace na novu skutečnost. Během procesu léčby budete postupně schopni smířit se s novou realitou a zabydlet se v ní. Dále můžete hledat aktivity, které zvyšují pocit bezpečí a štěstí.