Co je to krizová intervence?

Co je to krizová intervence? Krizová intervence představuje jednu z činností psychologa. Krizová intervence je akutní a jednorázová. Liší se od psychoterapie, která pracuje s delším životním horizontem včetně problémů způsobených minulými životními zkušenostmi, které mají přesah do přítomnosti. Důvod pro vyhledání krizové intervence je zpravidla emočně intenzivní zážitek anebo Číst více…

Jak funguje krizová intervence?

Co je to krizová intervence? Krizová intervence představuje krátkodobou psychologickou pomoc, která je zpravidla akutní a jednorázová a týkající se aktuální náročné situace. Pro koho je krizová intervence určena? Akutní krizová intervence je určena pro osoby v krizi. Jedná se například o lidi vyrovnávající se se ztrátou blízké osoby anebo Číst více…