Kde všude se dělají psychotesty?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Psychotesty jsou nutnou součástí mnoha profesí. Kde všude se s nimi můžeme setkat a proč je nutné je absolvovat?

K čemu slouží psychologické testování

Psychotest obecně zjišťuje vhodnost zaměstnance pro konkrétní pracovní pozici. Může definovat jeho profesní orientaci, jeho skupinovou roli, případně jakékoli specifičtější předpoklady, které zaměstnavatel na danou pracovní pozici vyžaduje.

Proto si je volí u pracovního pohovoru i řada soukromých firem. Podle psychologů se psychotesty ve velké míře týkají i těch profesí, kde hrozí, že by kandidát svým chováním mohl ohrozit sebe nebo druhé osoby.

Pracovní pohovor může být proto strukturován poměrně rozmanitě. Běžně jsou psychotesty tvořeny písemnou částí, kdy vyplňujete předložené otázky, ale také je součástí rozhovor. Součástí může být stejně tak test inteligence (IQ test), test pozornosti, výkonnostní nebo osobnostní test.

Psycholog následně testy vyhodnocuje a seznámí uchazeče s výsledkem. V případě, že s testy nepracuje kvalifikovaný psycholog, ztrácí se však jejich výpovědní hodnota. Nevalidní vyhodnocování je typickým problémem personalistiky. Test tak nemůže být adekvátním nástrojem odrážejícím reálné předpoklady uchazeče.

Která zaměstnání vyžadují psychologické testy:

Mezi zaměstnance, kteří si standardně musejí při ucházení se o danou pracovní pozici projít psychologickými testy, patří:

  • řidiči z povolání (mimo profesionálních řidičů však i ti, kterým má být řidičský průkaz vrácen)
  • strojvůdci
  • piloti
  • obsluha jaderné elektrárny
  • držitelé zbraní
  • soudci
  • příslušníci policie
  • vojáci
  • hasiči

Jak se na psychotest vhodně připravit

Například zmiňovaná armáda je typická vysokou „úmrtností“ uchazečů. Armáda uvádí 34 % neúspěšných uchazečů v rámci lékařských prohlídek. Velká část z nich přitom skončí právě na psychotestech. Lépe jsou na tom už řidiči, kde zdárně projde většina účastníků.

Připravit se na psychotest pochopitelně nelze tak, abyste měli stoprocentní jistotu, že uspějete. U osobnostních psychotestů je navíc zcela zbytečné pokoušet se předem nachystat na správné odpovědi, žádné takové jednoduše neexistují.

Obecně se doporučuje dorazit na testování v dobré psychické i fyzické kondici. Znamená to zejména být vyspalý. Vyhněte se také bezprostředně předtím, než máte na testování jít, užívání návykových látek.

Pokud je potřebujete, vezměte si nezbytné kompenzační pomůcky, jako jsou brýle nebo naslouchátka. S sebou si v případě, že bude testování trvat déle, přineste také jídlo a dostatek pití.

Vynechte před psychotesty i nadměrnou duševní námahu a nestresujte se. Nervozitou není potřeba trpět ani před samotným testem. V případě, že v aktuálním psychotestu neuspějete, můžete jej zkusit složit jednoduše později znovu.