Co je to Gestalt psychoterapie?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Co je to Gestalt psychoterapie?

Gestalt psychoterapie podobně jako terapie zaměřená na klienta patří mezi humanistické psychoterapeutické směry. Gestalt psychoterapie vychází z představy, že osoby jsou otevřeným systémem provázaným se svým okolím, jejichž cílem je sjednocení pocitů, rozumu a tělesných prožitků.

Jako zakladatel Gestalt psychoterapie bývá označován Fritz Perls, můžeme však zmínit ale také Lauru Perls a Paula Goodmana, který k rozvoji tohoto psychoterapeutického směru přispěli. Klíčovým parametrem Gestalt psychoterapie je přístup k terapii v rámci módu tady a teď, kdy si klient minulé zážitky i budoucí očekávání uvědomuje v koncertovaném přítomném okamžiku. Gestalt psychoterapie vychází rovněž z uvědomění toho, s čím může jedinec zacházet a kde jsou jeho limity, jedinečnosti osobní zkušeností a fenomenologie.