Otto Rank (1884-1939)

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Otto Rank (1884-1939)

Otto Rank byl psycholog a psychoanalytik z počátku 20. století, blízký spolupracovník Sigmunda Freuda.

Profesní život

Otto Rank se narodil 22. dubna 1884 ve Vídni. Ve svých 21 letech se Rank seznámil se Sigmundem Freudem poté, co si Freud přečetl Rankův rukopis. Freud následně v roce 1906 jmenoval Ranka tajemníkem Vídeňské psychoanalytické společnosti. Oba se spřátelili a byli blízkými důvěrníky, přičemž Rank působil jako Freudův asistent téměř dvě desetiletí. Freud ho povzbudil ke studiu na Vídeňské univerzitě, kde Rank v roce 1912 získal doktorát.

Rank a Freud společně pracovali na rozšíření Freudových teorií a Rank byl v roce 1910 spoluzakladatelem Mezinárodní psychoanalytické asociace. Rank byl plodným psychoanalytickým spisovatelem, druhým po Freudovi, a působil jako stálý odborník na filozofii a literaturu ve Vídeňské psychoanalytické společnosti.

Rank navštívil Spojené státy v roce 1924, v témže roce vydal knihu The Trauma of Birth (Trauma z narození), v níž odhalil své tvrzení, že neuróza je důsledkem traumatu, které dítě prožívá při odloučení od matky. Rankovy teorie se začaly odchylovat od Freudových a tradiční freudiáni se od něj distancovali. Rank používal termín psychoterapie namísto Freudovy psychoanalýzy a zaměřoval se na volby, odpovědnost, vědomé prožitky a přítomnost namísto pudů, determinismu, nevědomí a minulosti. Freudův a Rankův vztah byl přerušen v roce 1926.

Přínos pro psychologii

Rank byl plodným spisovatelem, vydal řadu knih věnovaných psychologii, tvořivosti a analýze snů. Věřil, že terapie je proces učení a že klienti se mohou odnaučit nepřizpůsobivému chování pomocí kreativity a vedení. Rank je uznáván pro svůj vliv na terapii zaměřenou na klienta a jeho postfreudovské přednášky ovlivnily práci mnoha dalších významných psychologů té doby, včetně Carla Rogerse a Rolla Maye.

Rank byl jedním z prvních psychoterapeutů, kteří vyzkoušeli dramatické terapie, a ve své knize Terapie vůlí tvrdil, že emoční život každého člověka existuje v přítomném čase – tento jev nazval tady a teď. Mezi jeho další významné příspěvky patří např:

  • Používání krátkodobé terapie u svých klientů a snaha o rovnostářštější vztah v terapii, než tradičně doporučoval Freud.

  • Zdůrazňování role, kterou hraje raný vztah mezi matkou a dítětem v dalším životním vývoji; Rank byl jedním z prvních psychologů, kteří studovali attachment (vazbu).

  • Interpretace literatury a mytologie. Ve své knize Mýtus o zrození hrdiny Rank například analyzuje, jak mýty – zejména o hrdinských postavách – mohou sloužit jako úložiště kulturních norem a hodnot.

  • Analýza umělecké tvorby. Rank dokonce použil přístup člověka k tvořivosti k analýze jeho osobnosti a tvrdil, že přizpůsobené typy se naučí toužit po tom, k čemu byly donuceny. Neurotické typy mají silnou vůli, ale rozptyluje je boj proti nadvládě druhých. Produktivní typy přijímají samy sebe a podporují tvořivost, často se stávají umělci.

  • Tvrdí, že lidé mají instinkty života i smrti. Životní instinkt podněcuje lidi k tomu, aby se stali kompetentními, nezávislými jedinci, zatímco instinkt smrti tlačí lidi k tomu, aby se stali členy kolektivu nebo společenství.

Na rozdíl od Freuda Rank věřil, že emoce jsou nezbytným prvkem léčby, a to jak pro psychoterapeuta, tak pro klienta. Byl pevně přesvědčen, že popírání emocí je psychicky mnohem škodlivější než jejich prosté prožívání. Přestože Rank nadále hlásal a praktikoval své názory na terapii emocí tady a teď, neměl v té době příliš velkou podporu. Rankovy teorie byly plně přijaty až o několik desetiletí později.