Další důvody pro návštěvu terapeuta

Publikoval Mgr. Jaroslav Král v

V minulých článcích již bylo nastíněno, kdy se obrátit na psychoterapeuta – zmíněna byla deprese, stres, zármutek, úzkostné stavy, nízké sebevědomí nebo hněv. Jaké další obtíže vás mohou přivést do ordinace?

Psychické vyčerpání

Může nastat z nejrůznějších příčin. Ať už máte doma složitou vztahovou situaci, nebo jen trpíte jarní únavou. Nebo se nacházíte v životní krizi a máte pocit, že život se vám přímo rozpadá před očima. Kapacita každého z nás je různá a každý sneseme jiné množství psychické zátěže. Je-li příčinou vašeho vyčerpání práce, začněte svoji situaci řešit dříve, než se u vás projeví syndrom vyhoření. Pokud již opravdu nemůžete dál, s návštěvou odborníka neotálejte.

Únavový syndrom

Může pramenit z hlubokého psychického vyčerpání, ale i z jiných příčin – ze špatné životosprávy, v krajních případech i z plíživého vážného onemocnění. Projevuje se i několikaměsíčním útlumem, nechutenstvím, nespavostí a bolestmi hlavy. Únava se typicky dostavuje i po ránu hned po probuzení, a ani po dlouhém odpočinku se nelepší. Léčba není jednoduchá, často se nasazují psychofarmaka, ale i zde platí, že čím dříve navštívíte odborníka, tím rychlejší a úspěšnější bude.

Migréna

V dnešní době již je poměrně dobře známo, že migréna se řadí mezi psychosomatická onemocnění, tedy její původ vězí v psychice. To platí i pro mnohé další typy bolestí hlavy. Psychoterapeut vám může pomoci rozklíčovat pozadí vzniku bolestí a tím tyto obtíže vyřešit.

Fobie

Trpíte-li fobií z pavouků či jiné havěti, dá se s tím žít. I s tím se však dá něco udělat, pokud na sobě chcete pracovat. Pokud však trpíte sociální fobií či klaustrofobií, velmi vám to může ztěžovat život a je vhodné navštívit odborníka. Psychoterapie je v léčení fobií velmi úspěšná a má často trvalé výsledky.

Nesnadné vypořádání se s minulostí

Ať už vás potkalo v minulosti cokoli a máte chuť to řešit. Může jít o předchozí vztahy, rozpad rodiny či manželství, zneužívání v dětství, silné negativní zážitky. Vypořádání se s minulostí vám výrazně pomůže zažívat harmonii v současných vztazích, z minulosti se dá poučit a čerpat z ní, neopakovat stejné chyby, a pokud se vám stalo něco opravdu špatného, pomůže vám to smířit se a odpustit.

Závislosti

Lidé trpící drogovou či alkoholovou závislostí spadají spíše do speciálních léčeben. Pokud ovšem vaše závislosti jsou jiného rázu, můžete se obrátit na psychoterapeuta. Řeč je například o sexuální závislosti, závislosti na kouření či sladkém nebo závislost na sebepoškozování. Každý jsme jiný a typů závislostí je ještě daleko více, nebojte se proto, pokud je vaše závislost nějakým způsobem podivná. Tak či tak, nebuďte otroky svých choutek a převezměte vládu nad svou závislostí.

Strasti mateřství

Poporodní deprese jsou bohužel poměrně častým jevem. Více než u jiných strastí jsou strasti mateřství vázány na pocit viny. Ženy se často za své stavy stydí; vždyť mají přeci zdravé, vytoužené dítě, neměly by být šťastné? Prvním krokem k úspěšnému vyřešení obtíží je s tímto nelehkým stavem se srovnat a přestat si klást vinu. Návštěva terapeuta je často velkou úlevou.

Pocit ze ztráty smyslu života

I toto může být důvod k návštěvě odborníka, pokud máte takovýto pocit dlouhodobě a nevíte si s ním rady, neměl by být podceňován. Postupně se může překlenout to depresivních stavů či suicidálních pokusů.

Vztahové obtíže

Kdo by je neměl. Může jít o mezilidské vztahy obecně, vztahy v partnerství, v rodině či v zaměstnání. Patří sem i žárlivost. Patologická žárlivost může být příčinou rozpadu vztahu. Často pramení z vnitřních nevyřešených konfliktů, léčba tedy spočívá v jejich odhalení a nápravě.

Psychoterapeuta můžete navštívit samozřejmě i v případě, dalších životních obtíží. Pokud potřebujete vyslechnout nebo jen překonat životní překážky a nemáte dostatečnou důvěru ve své okolí, může Vám pomoci právě nezávislá osoba z vnějšku.